Podnikatelia, vyjadrite svoj názor, ako zlepšiť súčasný stav exportu a inovácií

Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale predovšetkým na to, čo je potrebné podľa podnikateľov v týchto  oblastiach zmeniť.

Prax totiž ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Jedným z výstupov prieskumu by mala byť aj informácia o tom, koľko investujú firmy na Slovensku do inovácií.

Prieskum sa rozhodla uskutočniť Pracovná skupina pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR, ktorá je poradným orgánom Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Z doterajších analýz a výskumov vyplýva, že jednou z hlavných príčin nízkej exportnej výkonnosti slovenských firiem je nedostatočná miera inovácií ako základ pre tvorbu konkurencieschopnej ponuky tovaru a služieb.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Zapojiť sa do prieskumu je možné do 25. marca 2019.

Nájdete ho na https://inovujme.checkboxonline.com/export.aspx

„Práve výsledky tohto prieskumu by mali slúžiť ako podklad na predkladanie návrhov na zlepšenie exportných podmienok pre podnikateľov, ale aj podmienok na rýchlejšie a výraznejšie zavádzanie inovácií,” vysvetlila predsedníčka skupiny a generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Zároveň verí, že „do prieskumu sa zapojí čo najväčší počet podnikateľov, aby jeho výsledky boli čo najobjektívnejšie a najrelevantnejšie.”

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR