Po rokovaní tripartity sme sa výrazne posunuli k zavedeniu kurzarbeitu, ktorý bude skutočnou ochranou konkurenčnej schopnosti a pracovných miest

Asociácia priemyselných zväzov združuje priemyselné zväzy z oblasti strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho či automobilového priemyslu. Práve Zväz automobilového priemyslu SR priniesol už pred niekoľkými rokmi myšlienku a koncept zavedenia kurzarbeitu na Slovensku. Teší nás, že Asociácia priemyselných zväzov ako člen tripartity mohla prispieť  k presadeniu tejto myšlienky v dialógu s vládou a so sociálnymi partnermi.

Hospodárska a sociálna rada SR návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce odporučila na svojom včerajšom rokovaní s pripomienkami posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu.

Súčasná podoba návrhu zákona, ktorá je výsledkom náročných a niekoľkomesačných rokovaní, predstavuje dôležitý pilier ochrany zamestnancov a ich zamestnávateľov v kritických situáciách, ktoré môžu nastať v budúcnosti.

Jednou z hlavných pripomienok APZ, pri ktorej napokon došlo k zhode, bola platnosť kurzarbeitu v situáciách, ktoré môžu nepredvídateľne a dočasne obmedziť výrobu priamo v konkrétnej fabrike bez možnosti takúto situáciu ovplyvniť. Ukážkou zo súčasnosti je napríklad nedávny problém s dodávkou čipov pre automobilový priemysel alebo spomalenie logistiky pre obmedzenia na hraniciach s Nemeckom, ktoré ohrozilo dodávky súčiastok just in time. Pôvodnýnávrh, aby sa kurzarbeit vzťahoval len na mimoriadnu situáciu či výnimočný a núdzový stav vyhlásený vládou SR na základe informácií Štatistického úradu SR a Výboru pre makroekonomické prognózy, APZ od začiatku rázne odmietala.

„Na rokovaní tripartity sme urobili veľký krok vpred. Tie najzásadnejšie rozpory, ktoré mohli narušiť základnú filozofiu kurzarbeitu, sme vyriešili. Verím, že máme na dosah flexibilný nástroj, ktorý v prípade nepredvídateľných dočasných okolností rýchlo a účinne podrží konkurencieschopnosť Slovenska a pracovné miesta,“ zhodnotil prezident Zväzu automobilového priemyslu SR a viceprezident Asociácie priemyselných zväzov Alexander Matušek.

APZ zároveň trvá na svojej výhrade voči aktuálnej definícii v návrhu zákona, ktorá kurzarbeit pomenúva ako podporu na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca. V tejto súvislosti naďalej upozorňujeme na riziko stretu s pravidlami zakazujúcimi štátnu pomoc. „Máme však prísľub ministerstva práce, že pred schvaľovaním zákona dá definíciu preskúmať Európskej komisii. V prípade, že komisia rozhodne, že takáto definícia vylučuje štátnu pomoc, budeme znenie akceptovať. V opačnom prípade požiadame o zmenu na dávku pre zamestnanca poskytovanú úradom práce, kde zamestnávateľ zohráva len úlohu platobného agenta,“ uzatvára generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz.

Na živnostníkov sa kurzarbeit vzťahuje len v prípade, ak sami zamestnávajú ľudí. Máme však prísľub rezortu práce, že živnostníkom poskytne pomoc v samostatnej schéme pomoci de minimis, ktorá bude podobná Prvej pomoci +.

Po schválení vládou a parlamentom zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudne účinnosť 1. 1. 2022.