Ponuka práce v APZ: Odborný pracovník certifikácie priemyselných podnikov

Názov pozície:

Odborný pracovník certifikácie priemyselných podnikov

Počet voľných pracovných miest:     

1

Miesto výkonu práce:      

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:   

Silvia Šeptáková, silvia.septakova@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom): 

1200 €

Dátum nástupu:   

ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer:   

na dobu určitú (12 mesiacov)

Pracovná oblasť:     

personalistika, administratíva a služby zákazníkom, technické a manuálne prierezové zamestnania,  strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel), elektrotechnika

Údaje o pracovnom mieste:

Náplň (druh práce):

 • plánovanie a organizovanie návštev vo firmách
 • vycestovanie služobným autom priamo do firmy, ktorá má záujem zapojiť sa do duálneho vzdelávania
 • kontrola technického zabezpečenia pracoviska (jedna z podmienok zapojenia sa firmy do duálneho vzdelávania)
 • príprava podkladov a spracovanie zrealizovanej kontroly
 • sprevádzanie zamestnávateľov v jednotlivých krokoch systému duálneho vzdelávania

Ponúkané výhody:

 • možnosť predĺženia pracovného pomeru
 • možnosť platového a kariérneho rastu
 • práca v dynamickom prostredí a príjemnom kolektíve

Pracovné podmienky:

 • pružný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:

Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vodičské oprávnenie:

Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:

 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť

Počítače:

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Microsoft PowerPoint – pokročilý

Ďalšie požiadavky:

 • ochota cestovať v rámci SR
 • aktívny vodič
 • vzdelanie v technickom smere alebo predchádzajúce pôsobenie v automobilovom, elektrotechnickom alebo strojárskom priemysle, prípadne na HR oddelení priemyselného podniku
 • svoje životopisy zasielajte výhradne vo formáte .pdf v tvare “Meno Priezvisko”

 Osobnostné predpoklady:

 • praktické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.