Systém duálneho vzdelávania

DUÁLNE VZDELÁVANIE je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým žiaci získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania priamo v reálnom pracovnom prostredí u konkrétneho zamestnávateľa. Odborná teoretická výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním vo firme zapojenej do systému duálneho vzdelávania.

Všeobecné informácie o systéme duálneho vzdelávania

Podrobné kroky „VSTUPU ZAMESTNÁVATEĽA DO SDV v r. 2019/2020“

Legislatíva

  • Zákon č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov k stiahnutiu TU
  • Zákon č. 209/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony k stiahnutiu TU
  • Vyhláška č. 251/2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania k stiahnutiu TU
  • Vyhláška č. 65/2015 o stredných školách k stiahnutiu TU
Vzory dokumentov a tlačív

  • Vzor učebnej zmluvy „UZ“ k stiahnutiu TU
  • Vzor duálnej zmluvy „DZ” k stiahnutiu TU
  • Vzor oznámenia o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie v SDV k stiahnutiu TU
  • Potvrdenie zamestnávateľa o príprave žiaka v SDV k stiahnutiu TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodika SDV

  • Manuál SDV (2. vydanie marec 2018) k stiahnutiu TU
  • Manuál 18+ k stiahnutiu TU

Kontakt DUAL POINTOV BA, TT, TN, NR, BB, ZA, PO, KE + kontakty regionálnych koordinátorov

PROMO VIDEÁ