Systém duálneho vzdelávania

DUÁLNE VZDELÁVANIE je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým žiaci získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania priamo v reálnom pracovnom prostredí u konkrétneho zamestnávateľa. Odborná teoretická výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním vo firme zapojenej do systému duálneho vzdelávania.

Všeobecné informácie o systéme duálneho vzdelávania

Podrobné kroky „VSTUPU ZAMESTNÁVATEĽA DO SDV v r. 2020/2021“

Všetky praktické informácie o princípe, výhodách, organizácii vyučovania či benefitoch
pre zamestnávateľa nájdete v našej BROŽÚRE

Legislatíva

 • Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov k stiahnutiu TU
 • Manuál SDV (aktuálne znenie)
  k stiahnutiu TU
 • Vyhláška č. 251/2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
  k stiahnutiu TU
 • Vyhláška č. 65/2015 o stredných školách
  k stiahnutiu TU
Iné dokumenty

 • Vzor učebnej zmluvy „UZ“
  k stiahnutiu TU
 • Vzor duálnej zmluvy „DZ”
  k stiahnutiu TU
 • Vzor oznámenia o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie v SDV
  k stiahnutiu TU
 • Potvrdenie zamestnávateľa o príprave žiaka v SDV k stiahnutiu TU

 

KONTAKT – Regionálni koordinátori pre systém duálneho vzdelávania a DUAL POINTY

 

PROMO VIDEÁ

                                                                      DUÁLNE VZDELÁVANIE – odbor 2679 K mechanik mechatronik                            DUÁLNE VZDELÁVANIE – odbor 2411 K mechanik nastavovač
                                                                   SDV v spoločnosti Porshe Werkzeugbau, s.r.o., Dubnica nad Váhom                               SDV v spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o., Vráble v spolupráci
                                                                     v spolupráci so Strednou odbornou  školou, Dubnica nad Váhom                                    so Strednou odbornou školou technickou, Zlaté Moravce

                          

 

                                                                      DUÁLNE VZDELÁVANIE – odbor 2697 K mechanik elektrotechnik                               DUÁLNE VZDELÁVANIE – odbor 2433 H obrábač kovov
                                                                      SDV v spoločnosti ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s.r.o, Nitra                                        SDV v spoločnost GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza v
                                                                         v spolupráci so Strednou odbornou školou technickou, Vráble                                             spolupráci so Strednou odbornou školou, Prievidza

                         

 

VIAC INFORMÁCIÍ