Príprava Inštruktorov

Inštruktor praktického vyučovania v znení neskorších právnych predpisov

Zabezpečenie prípravy inštruktorov pre SŠV

Zoznam SOŠ so splnomocnením k príprave inštruktorov pre SŠV

Tlačivá na stiahnutie (školský systém)

  • vzor žiadosti o splnomocnenie k príprave inštruktorov a čestné prehlásenie školy
  • vzor prezenčnej listiny z prípravy inštruktorov
  • vzor evidencie vydaných certifikátov inštruktorov
  • vzor certifikát inštruktor PV SŠV
  • vzor certifikát inštruktor PV SŠV opakovaná príprava
Tlačivá na stiahnutie (systém duálneho vzdelávania)

  • vzor žiadosti o splnomocnenie k príprave inštruktorov a čestné prehlásenie školy
  • vzor prezenčnej listiny z prípravy inštruktorov
  • vzor evidencie vydaných certifikátov inštruktorov
  • vzor certifikát inštruktor PV SŠV
  • vzor certifikát inštruktor PV SŠV opakovaná príprava