Príprava Inštruktorov

Vzory tlačív a dokumentov
(systém duálneho vzdelávania)

  • Metodický pokyn k zabezpečeniu prípravy inštruktorov pre PV u zamestnávateľa na PPV v SDV k stiahnutiu TU
  • Vzor žiadosti o splnomocnenie k príprave k inštruktorov a čestné prehlásenie zamestnávateľa k stiahnutiu TU
  • Vzor prezenčnej listiny z prípravy inštruktorov k stiahnutiu TU

 

 

Vzory tlačív a dokumentov
(školský systém)

  • Metodický pokyn k zabezpečeniu prípravy inštruktorov pre PV
    u zamestnávateľa na pracovisku zamestnávateľa v SŠV k stiahnutiu TU
  • Vzor žiadosti o splnomocnenie k príprave inštruktorov a čestné prehlásenie školy k stiahnutiu TU
  • Vzor prezenčnej listiny z prípravy inštruktorov k stiahnutiu TU
  • Vzor certifikát inštruktor PV SŠV k stiahnutiu TU
  • Vzor certifikát inštruktor PV SŠV opakovaná príprava k stiahnutiu TU

     Zoznam firiem so splnomocnením k príprave inštruktorov pre SDV                             Zoznam SOŠ so splnomocnením k príprave inštruktorov pre SŠV