Overovanie spôsobilosti zamestnávateľov (SDV)

 

  • Podrobné podmienky k overovaniu spôsobilosti k nahliadnutiu TU
  • Štatút komisie pre overovanie spôsobilosti k nahliadnutiu TU
  • Zoznam odborne spôsobilých osôb pre overovanie spôsobilosti zamestnávateľov pre praktické vyučovanie v SDV k nahliadnutiu TU
  • Zoznam pracovísk praktického vyučovania k nahliadnutiu TU