Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty potrebné k overeniu spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

  • Súhlas iného zamestnávateľa
    (len v prípade ak PV bude prebiehať aj u
    iného certifikovaného zamestnávateľa v rozsahu najviac 50% z celkového počtu hodín praktického vyučovania)
     
  • Súhlas strednej odbornej školy
    (len v prípade, ak PV bude prebiehať aj v dielni školy v rozsahu najviac 50% z celkového počtu hodín praktického vyučovania)