Overenie spôsobilosti zamestnávateľov (SDV)

Vyberte si jednu z možností na podanie žiadosti

       

 

 

Podrobné informácie k overovaniu spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v SDV

  • Štatút komisie pre overovanie spôsobilosti k nahliadnutiu TU

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre overovanie spôsobilosti zamestnávateľov pre praktické vyučovanie v SDV

Zoznam pracovísk praktického vyučovania