Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Centrum odborného vzdelávania a prípravy „Centrum OVP“ je akousi značkou kvality. Škola s označením Centrum OVP má ambíciu byť inovatívnou v poskytovaní odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania. Z hľadiska konkurencieschopnosti je Centrum OVP svojou činnosťou o krok vpred pred ostatnými strednými odbornými školami a prispieva k celkovému zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania a prípravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné podmienky používania označenia COVP a všetky náležitosti pri procese predloženia žiadosti vrátane povinných príloh

  • Model centra odborného vzdelávania a prípravy (2. vydanie r. 2015) k nahliadnutiu TU
  • Metodika fungovania a spolupráce centra odborného vzdelávania a prípravy (1. vydanie r. 2014) k nahliadnutiu TU
  • Štatút odbornej komisie k nahliadnutiu TU
  • Rokovací poriadok odbornej komisie k nahliadnutiu TU

Zoznam stredných odborných škôl, ktorým bolo udelené označenie COVP