Príprava inštruktorov

Hlavný inštruktor je povinný do 1 roka od začiatku výkonu tejto činnosti absolvovať prípravu, ktorá ho oprávňuje viesť skupinové praktické vyučovanie a koordinovať poskytovanie praktického vyučovania v SDV u zamestnávateľa.

Od 1.4.2019 je príprava hlavných inštruktorov v gescii Republikovej únie zamestnávateľov.

 

 

Metodický pokyn k zabezpečeniu prípravy hlavných inštruktorov a inštruktorov pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania dostupný TU

Doplňujúce dokumenty
(pre bližšie zobrazenie rozbaľte ponuku)
1. Legislatíva
2. Metodiky
3. Vzorová dokumentácia

 

Inštruktor je povinný absolvovať do 1 roka od začiatku výkonu tejto činnosti odbornú prípravu pod vedením hlavného inštruktora, ktorá ho oprávňuje viesť praktické vyučovanie v SDV u zamestnávateľa pre 3 žiakov.

Doplňujúce dokumenty

Metodický pokyn k zabezpečeniu prípravy hlavných inštruktorov a inštruktorov pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania dostupný TU

Vzor žiadosti o splnomocnenie k príprave inštruktorov a čestné vyhlásenie zamestnávateľa dostupné TU

Vzor prezenčnej listiny z prípravy inštruktorov dostupná TU

Zoznam firiem so splnomocnením k príprave inštruktorov pre SDV

Príprava inštruktorov v systéme školského vzdelávania (new)

Inštruktor praktického vyučovania je povinný absolvovať do 1 roka od začiatku výkonu tejto činnosti odbornú prípravu pod vedením majstra odbornej výchovy alebo iného pedagogického zamestnanca strednej školy, ktorá disponuje splnomocnením od APZD.

Doplňujúce dokumenty
Metodický pokyn k zabezpečeniu prípravy inštruktorov pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa na pracovisku zamestnávateľa dostupný TU
Vzor žiadosti o splnomocnenie k príprave inštruktorov a čestné vyhlásenie školy dostupné TU
Vzor prezenčnej listiny z prípravy inštruktorov dostupná TU

Zoznam SOŠ so splnomocnením k príprave inštruktorov pre systém školského vzdelávania