O rizikách novely Zákonníka práce pre Správy RTVS

Pojem príplatok za sobotu a nedeľu doposiaľ zákon nepoznal. Napriek tomu mnohí zamestnávatelia ľudí za víkendovú prácu už dnes dobrovoľne odmeňujú na základe kolektívnych zmlúv. V nich je však tento príplatok pomenovaný inak a textácia sa explicitne nezhoduje so znením v zákone. Asociácia priemyselných zväzov preto upozornila na hroziacu duplicitu vyplácania príplatkov zo zákona a na základe kolektívnych zmlúv. Týka sa to najmä spoločností s nepretržitou prevádzkou. Novela Zákonníka práce vstúpi do platnosti 1. mája 2018. 

Reportáž zo Správ RTVS nájdete tu:  

klik

(kliknite)