O možnostiach na zlepšenie exportu pre týždenník TREND

Asociácia priemyselných zväzov o možnostiach na zlepšenie exportu.