Nové výzvy na žiadosť o eurofondy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo 18. apríla 2018 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Obe sú zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Oprávnenými žiadateľmi sú malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie.

Oprávnené sú projekty realizované na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

  1. Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie – úplné znenie výzvy TU.
  2. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel – úplné znenie výzvy TU.