Newsletter APZ – jún 2018

V treťom čísle newslettera APZ sme sa zamerali na výzvy slovenských priemyselných podnikov, s dôrazom na nefungujúci systém vzdelávania na Slovensku. Nekorešponduje totiž s potrebami pracovného trhu a zamestnávatelia zápasia s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.

V newlsetteri nájdete článok o:

  • Valnom zhromaždení APZ
  • Valnom zhromaždení ZHŤPG SR a dvoch fakultách Technickej univerzity v Košiciach
  • Systéme duálneho vzdelávania
  • Projekte Pripravený na prácu
  • Zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily
  • a ďalších témach

kliknite