Národné víza vodičom a vysokokvalifikovaným príslušníkom tretích krajín

Prinášame vám informácie o  nových opatreniach s účinnosťou už od 1.4.2022, ktoré upravujú možnosť udeliť štátnym príslušníkom z tretích krajín národné víza (D).

Národné víza sú formou tzv. zrýchlenej (zjednodušenej) schémy a sú účelovo viazané na trvanie zamestnania resp. hľadanie si zamestnania. Ich udeľovanie však už spadá pod kompetenciu konzulárnych úradov v zahraničí (cudzinec tak nenavštevuje cudzineckú políciu).

Národné víza možno udeliť len vybraným skupinám cudzincov z tretích krajín a na určité typy profesií a to:

  1. občanom Bieloruska, Srbska a Ukrajiny, ktorí budú zamestnaní ako vodiči autobusu a vodiči kamiónu pri vnútroštátnej a medzinárodnej doprave,
  2. vysokokvalifikovaným zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním (Zoznam univerzít a Zoznam profesií).