V automobilovom priemysle má šancu lokálny trh

Výrobcovia automobilov a ich najväčší partneri chcú efektívne znižovať svoje náklady uprednostňovaním miestnych výrobcov vo svojich subdodávateľských reťazcov. Prezentovali to zástupcovia najväčších automobilových firiem na druhom ročníku podujatia CEE Automotive Supply Chain 2018 v Šamoríne v dňoch 23. a 24. októbra 2018.

Všetci kľúčoví hráči v automobilovom priemysle a pridružených oblastiach sa stretli a spoločne diskutovali, zdieľali svoje nákupné stratégie a hľadali riešenia na viaceré bariéry podnikania. Podujatie zorganizovalo šesť strategických partnerov (Zväz automobilového priemyslu SR, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Britská obchodná komora v SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Kórejská agentúra na podporu investícií a obchodu a Český zväz automobilového priemyslu), ktorých cieľom bolo poskytnúť platformu pre diskusiu výrobcov a dodávateľov, aby mohli zladiť svoje obchodné zámery, vývojové a výskumné trendy, nájsť nové podnikateľské príležitosti resp. efektívnejšie smerovať svoje podnikanie.

Dnes sme tu privítali viac ako 370 účastníkov zo 14 krajín. Táto vysoká účasť svedčí o záujme firiem o vstup do automobilového priemyslu a snahe využiť priestor, ktorý sa pre nich v súčasnosti otvára,“ povedal prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.

CEE Automotive Supply Chain 2018

Čo trápi automobilový priemysel

Už úvodný panel organizátorov, moderovaný skúseným spíkrom Jaroslavom Holečkom, priniesol veľmi plodnú diskusiu. Alexander Matušek predstavil päť priorít automobilového odvetvia, ktoré zväz prezentoval aj vláde a premiérovi. Ide o nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nedostatočný vzdelávací proces, zvyšovanie nákladov výroby automobilov, neprepojenosť akademického výskumu s praxou a podpora alternatívnych pohonov. Zároveň kritizoval pomalý postup štátnej správy pri riešení týchto tém. Ako príklad uviedol susedné Česko, kde vláda aktívne rieši problémy v automobilovom priemysle. Potvrdil to zástupca Českého združenia automobilového priemyslu AutoSAP, Petr Novák.„Česká vláda podpísala memorandum o budúcnosti automobilového priemyslu v ČR, ktorého súčasťou je 25 bodový akčný plán opatrení.“ Novák sa vyjadril, že každá z krajín prechádza obrovskými zmenami v oblasti automotive. „Táto konferencia je príkladom spoločnej platformy a ašpiruje na najdôležitejšie podujatie dodávateľského priemyslu nielen v Českej republike a na Slovensku, ale v celom regióne V4.“

Záujem o spoluprácu potvrdili všetci organizátori. Denisa Brighton Britskej obchodnej komory zdôraznila spoluprácu pri potrebnej zmene legislatívy a celoživotného vzdelávania. „Slovensko potrebuje nastoliť rovnováhu medzi produktivitou a ponúkanými platmi, aby bolo konkurencieschopné a nemuselo dovážať zamestnancov z tretích krajín.“Martina Le Gall Maláková, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory povedala: „Našou povinnosťou je robiť osvetu, podniky vedia čo treba robiť, a my zase vieme spájať, presadzovať rôzne témy a agendy. Za jednu z najdôležitejších tém považujem práve inovácie a teda výskum a vývoj.“Rovnaký názor má aj Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora. Peter Kompalla zdôraznil, že Slovensko je výbornou lokalitou pre podnikanie, len nesmie zaostať v inováciách.„Naši členovia vidia inovácie ako jednu z kľúčových úloh pre budúcnosť. Druhou kritickou oblasťou je nedostatok skúsenej pracovnej sily a slabý vzdelávací systém. Preto sa silne angažujeme v podpore duálneho vzdelávania. Mladí ľudia si vyberajú všeobecné vzdelanie na úkor odborného. Tento trend je celosvetový a my ho musíme zmeniť,“ povedal Kompalla.

Dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie

 Tržby v automobilovom priemysle rástli v uplynulom roku o 6 %. Ide o odvetvie s veľkým potenciálom, no o jeho budúcnosti bude okrem iných rozhodovať aj rozvoj aktivít v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Zodpovednosť za kompetencie v oblasti inovácií v automobilovom priemysle je rozdelená medzi finálnych výrobcov aj dodávateľov, ktorým svoje požiadavky a trendy určujú koneční výrobcovia. Aj keď investície do vývoja a výskumu stúpajú na Slovensku každý rok o štvrtinu, ide len o pol percenta z celkových výnosov v odvetví. Celkový počet zamestnancov v automobilovom priemysle takisto rastie každý rok. V roku 2017 zamestnávali oslovené spoločnosti z automobilového priemyslu spolu viac ako 154 tisíc ľudí. Oproti roku 2015 išlo o 17,3 % nárast.

Výrobcovia hľadajú miestnych dodávateľov

Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek poukázal na nový trend: „Je potrebné nadväzovať kontakty a spoluprácu naprieč celým regiónom a využiť lokalizáciu siete dodávateľov regiónu na posilnenie pozícií a udržateľnosť automobilového priemyslu nielen na Slovensku, ale aj v celom regióne V4.“ Potvrdili to aj prezentované nákupné stratégie firiem Groupe PSA, Kia – Huyndai alebo Jaguar Land Rover.

CEE Automotive Supply Chain 2018

Michal Lábaj z Kia Motors Slovakia, ktorý na podujatí zastupoval aj Hyundai Motor Manufacturing Czech povedal: „Meníme politiku pri hľadaní dodávateľov. Doteraz sme vozili diely z Kórei, teraz sa výrobcovia začínajú presúvať za nami. Núti nás k tomu snaha o znižovanie nákladov, ktorá nám zabezpečí konkurencieschopnosť a dostupnosť našich vozidiel pre zákazníka. Sme otvorení novým, lokálnym dodávateľom aj nižšieho rádu. Prihlásiť sa dokonca môžu priamo na našej webstránke.“ Vývoj vozidiel sa za posledné roky veľmi zrýchlil, vyvinúť nový model už netrvá 4, ale len 2 roky bez testovania. To si vyžaduje enormnú flexibilitu dodávateľov a ich podiel pri vývoji nových produktov a modelov.

Záujem firiem o vstup do odvetvia na Slovenku potvrdil aj Sang Young Hong, riaditeľ Kórejskej agentúry na podporu obchodu a investícií v Bratislave. „Za posledný rok sa uskutočnilo mnoho obchodných rokovaní kórejských spoločností s výrobcami automobilov na Slovensku, ktoré by mohli viesť k rozširovaniu kórejských výrobcov na európskom trhu.  Stále existuje mnoho našich spoločností, ktoré majú záujem o strednú Európu. Predtým, ako sa rozhodnú investovať, skúmajú štatistiky a údaje z regiónu V4. Tiež dostávajú rady a informácie od kórejských spoločností, ktoré už pôsobia na tomto území. Z tohto hľadiska by mala vláda venovať viac pozornosti ťažkostiam etablovaných spoločností, ak chce získať nových investorov do krajiny.

Stratégiu lokalizácie dodávateľov potvrdil aj Guillaume Sapy, riaditeľ priemyselného nákupu z Groupe PSA. Ich cieľom je dosiahnuť 95 % lokálnych dodávateľov, momentálne sú na 70 % a pri každom novom modeli sa toto číslo zvyšuje práve tým, že nové zákazky sa snažia riešiť cez dodávateľov prevažne z regiónu V4.„Pochopili sme, že zapojením subdodávateľov do našich procesov a do vývoja, dokážu vidieť viac súvislostí a prinášať oveľa efektívnejšie riešenia šité na mieru.

Prezentácie slovenských automobilových výrobcov uzavrel Paul Golf z Jaguar Land Rover v Nitre. Z jeho slov vyplynulo, že globálna nákupná stratégia spoločnosti JLR podporuje dodávateľov z okolia Nitry. Na území Slovenska a v okolitom regióne má Jaguar Land Rover viacero kľúčových dodávateľov, ktorí vyrábajú pre koncern, súčasťou ich stratégie je túto dodávateľskú sieť rozširovať.

Vízie a trendy automobilového priemyslu

Autu len povieme kam ideme alebo čo chceme robiť a vezieme sa. Šofér už nebude riadiť auto, ale bude pasažierom s možnosťami ako iní spolucestujúci,“ začal svoju prezentáciu Dušan Valient z Adientu. Tieto nové možnosti prinášajú nové nároky na funkciu interiéru vozidla. Tá môže byť relax, komunikácia, transport alebo rodina. Valient dodáva: „mení sa úplne všetko, nielen funkcia sedadla. Prežije len ten, kto sa vie najlepšie prispôsobiť zmene. Dnes sa plánovanie stáva nepredvídateľným, neplánovateľným. Preto musí byť dodávateľ tak blízko zákazníkovi a výrobcovi, ako sa len dá.“

Viceprezident ZAP SR Ľubomír Šooš počas CEE Automotive Supply Chain 2018

Na podujatí CEE Automotive Supply Chain 2018 odznelo veľa zaujímavých prednášok z celého sveta. Svetové trendy predstavila Pilar Peréz z Európskej asociácie automobilových dodávateľov (CLEPA), ktorá zastupuje 3000 dodávateľov. Podľa nej je najdôležitejšou témou dekarbonizácia vozidiel. Rovnako sa venovala aj novým trendom ako sú elektrifikácia vozidiel, digitalizácia, konektivita a automatické riadenie, priemysel 4.0 a mobilita ako služba. Veľkú pozornosť venovali účastníci prezentácii Martina Koersa z Nemeckého združenia automobilového priemyslu (VDA), ktorý hovoril o súčasných a budúcich výzvach v automobilovom priemysle z nemeckej perspektívy. Mnoho otázok dostal aj Marián Jančík zo spoločnosti Jungheinrich, ktorý odprezentoval plnoautomatický vozík a prevádzku skladu bez ľudskej obsluhy.

Anton Točík predstavil päť pravidiel, ktoré si MATADOR Group osvojil pri výbere dodávateľov. Svojich partnerov sa snažia konsolidovať, redukujú počet nepriamych dodávateľov, aby ušetrili na administratívnych a personálnych nákladoch. Dávajú si pozor na dodatočné náklady za servis a náhradné diely, aby zabezpečili trvalú udržateľnosť spolupráce bez navyšovania nákladov. Hneď na začiatku spolupráce stanovia pevné a otvorené pravidlá, používajú jednotné zmluvy. Odbor nákupu musí spolupracovať s ostatnými úsekmi pri výbere dodávateľa, aby sa zodpovednosť za správnu voľbu rozložila. Dodávateľ je vtedy dobrý, ak prichádza sám s inováciami podľa aktuálnych trendov.

Nadviazanie prvého kontaktu je cesta k novej spolupráci

Na podujatí CEE Automotive Supply Chain 2018 majú účastníci priestor na obchodné rokovania a nadväzovanie nových formálnych aj neformálnych podnikateľských kontaktov. Záujemcovia si tak vopred naplánovali viac ako 600 rokovaní. Témou rokovania mohli byť ponuka produktov, služieb, partnerstva, investícií, expertíza alebo spolupráca na projekte, vývoji.

 Martina Le Gall Maláková, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory: „Konferencia CEE Automotive Supply Chain  je miestom stretnutia medzi dodávateľmi a odberateľmi  v centre Európy s dôrazom na európsku integráciu v globálnom súboji za zvyšovanie konkurencieschopnosti našich podnikov.