Možnosť zaradenia žiakov z Ukrajiny do systému duálneho vzdelávania