Medzinárodný projekt THINGS+: Bezplatný tréningový program, ktorý vám pomôže inovovať existujúci podnikateľský model

Výzva na prihlasovanie sa do bezplatného tréningového programu, ktorý vám pomôže inovovať existujúci podnikateľský model.

Cieľom projektu je zavádzanie servisných inovácií v malých a stredných podnikoch výrobného charakteru v regióne strednej Európy. Mikro, malým a stredným podnikom projekt poskytuje možnosť zapojiť sa do série bezplatných tréningov a konzultácií na tému servitizácia, ktoré budú vedené vyškoleným odborníkom na zavádzanie metodológie na inováciu služieb. Zapojeným podnikom tak projekt pomôže aplikovať servisnú inováciu do ich biznis plánu.

Účasť na pilotnej akcii projektu je bezplatná, vyžaduje sa však registrácia pod týmto linkom.

Všetky potrebné informácie o projekte a výzve pre podnikateľov nájdete tu: http://bit.ly/VyzvaTHINGSplus

V ČOM SPOČÍVA VÝHODA SERVITIZOVANEJ PONUKY

Pre zákazníkov vytvárajú servitizované produkty pridanú hodnotu, ktorú dostanú za svoje peniaze. Servitizovaná ponuka často vyústi do naviazania nového, ako aj pevnejšieho vzťahu so zákazníkom, prístupu na nové trhy, stabilnejšieho toku príjmov a konkurenčnej výhody.

ČO JE TO SERVITIZÁCIA

Pojem servisná inovácia alebo servitizácia znamená vytváranie doplnkových služieb, ktoré sa nabalujú na existujúce produkty. Firmám to môže priniesť dodatočný príjem a veľmi často aj nových zákazníkov.