Ako získať kvalifikovanú pracovnú silu?

Workshop na tému „ Ako si zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily“ sa uskutoční  19.04.2018 od 9:00 do 17:00 h vo Vzdelávacom stredisku Kia Motors Slovakia s.r.o. v Gbeľanoch. 

Na stretnutí sa budú prezentovať postupy a príklady z praxe pri získaní pracovníkov kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom duálneho vzdelávania, možnosti zabezpečenia cielených sektorových rekvalifikácií a dovoz pracovnej sily z tzv. tretích krajín. Účastníci získajú informácie, ako postupovať pri realizácií jednotlivých tematických okruhov a kontakty k uvedeným témam.

Podujatie vzniklo na základe Memoranda zástupcov Zväzu automobilového priemyslu SR, Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, Zväzu strojárskeho priemyslu SR, Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, Slovensko-rakúskej obchodnej komory a Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory k situácii v budovaní systému duálneho vzdelávania na Slovensku.