Kurzarbeit využívajú viaceré firmy, stále trvajú problémy s dodávkami surovín i výrobkov

Trvalý kurzarbeit, inými slovami podpora v čase skrátenej práce, je pre slovenské podniky platný od tohtoročného 1. marca. Firmám má pomôcť vtedy, keď svojim pracovníkov nevedia zadávať prácu a hrozilo by im prepustenie, a to kvôli vonkajším problémom, ktoré sa nedajú ovplyvniť. Zatiaľ platí kurzarbeit na 6 mesiacov, ale už teraz podnikatelia vidia potrebu jeho predĺženia.

Dôvodom je, že vo svete stále pretrvávajú situácie, ktoré negatívne ovplyvňujú výrobu a fungovanie firiem. Túto podporu dostanú podniky ako kompenzáciu pre zamestnancov, ak je mimoriadna situácia, výnimočný alebo núdzový stav. Kurzarbeit rieši aj možné dôsledky pandémie, teraz však najmä nedostatok materiálov alebo surovín, či komplikácie s ich doručením. Predovšetkým z Ázie, kde sa kvôli opätovnému covidu i vojnovému konfliktu na Ukrajine spomalili logistické kanály. „Dôležité je vysvetliť, že teraz nemôžu priemyselné podniky, najmä kvôli nedostatku súčiastok vyrábať, ale objednávky na výrobky majú na niekoľko rokov dopredu. Práve preto je nevyhnutné, aby si s pomocou kurzarbeitu udržali zamestnancov,“ uviedol Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).

Aktuálne si budú firmy zasiahnuté takouto situáciou, po skončení mesiaca jún, podávať po štvrtý raz žiadosti o kurzarbeit. Tie, ktoré nemôžu prideľovať prácu svojim zamestnancom ( v prípade, ak ich je tretina vo firme ) kurzarbeit dostanú. Podpora je 60 % priemernej mesačnej mzdy, pričom najprv musí firma svojmu zamestnancovi zaplatiť 80 % jeho priemernej mzdy.

„Našim členom poskytujeme pomoc a kompletné poradenstvo v tejto oblasti, pretože ide o nový model pomoci a viaceré firmy majú problém vysvetliť vonkajšie okolnosti, prečo podniky stoja i doložiť k tomu podklady“ doplnil Andrej Lasz a pokračoval: „Vítame ústretovosť ministerstva práce a ústredia, ktoré upozorňuje firmy na nedostatky, zastavuje konania, aby stihli lehoty a doplnili si dôležité podklady.“

Konzultácie asociácie sa týkajú najmä opisu vonkajších podmienok. Zamestnávateľ musí v žiadosti o kurzarbeit preukázať existenciu vonkajšieho faktora a aj súvislosť, prečo nemôže kvôli tomu prideľovať prácu zamestnancom. Či ide o výrobok, ktorý nevie dodať firme iná spoločnosť, výpadky alebo poškodenie dopravnej infraštruktúry, uzavretie prístavov, prekladísk i logistických parkov. Môže ísť aj o neočakávané zníženie objednávok až do takej miery, že sa musia zmeniť výrobné plány, pretože nastal globálny výpadok surovín a výrobkov. V prípade, ak je pretrvávajúci výpadok komponentu dostupný a bežne sa dá zadovážiť, alebo ide o meškanie dopravy nesúvisiace s krízou, ktorý vyrieši náhradná  doprava, nie je kurzarbeit oprávnený.

Prechod z podpory Prvá pomoc++ na kurzarbeit sa podľa našich informácií na Slovensku celkovo darí. Ak implementačná fáza podarí, Slovensko bude prvou krajinou strednej Európy, ktorá zavedie tento moderný pracovnoprávny inštitút.