Koordinácia humanitárnej pomoci Ukrajine

Nedostatok liekov, trvanlivých potravín či hygienických potrieb – to je každodenná realita, s ktorou sa stretávajú ľudia priamo na Ukrajine alebo vojnoví utečenci na Slovensku. Zaznamenali sme vlnu spolupatričnosti a s ňou masívny záujem o poskytnutie pomoci zo strany firiem či ľudí. Firmy a ľudia, ktorí by chceli obyvateľom Ukrajiny pomôcť a poslať im humanitárnu pomoc v takejto podobe, by však mali pamätať na to, aby bola pomoc koordinovaná. Aby sa dostala tam, kde ju potrebujú a splnila svoj účel.

Koordinácia pomoci prebieha cez Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo zdravotníctva SR.

MZ SR spolu s MV SR vydalo niekoľko odporúčaní v oblasti koordinácie pomoci. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy vám prináša odpovede na praktické otázky, ktoré pri poskytovaní pomoci vznikajú.