Kontakty

Mgr. Andrej Lasz                                                                                                     

generálny sekretár
andrej.lasz@asociaciapz.sk

 

JUDr. Zuzana Kohútová                                                            

expert na dennej báze – legislatívec
Národný projekt:
“Podpora kvality sociálneho dialógu”
tel: +421 911 740 336
                                  zuzana.kohutova@asociaciapz.sk

 

Mgr. Silvia Šeptáková

hovorkyňa
tel: + 421 918 514 999
silvia.septakova@asociaciapz.sk

SEKRETARIÁT

Asociácia priemyselných zväzov
Budova TECHNOPOL (10. poschodie)
Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava

tel.: +421 950 259 414
e-mail: sekretariat@asociaciapz.sk

 

SÍDLO / FAKTURAČNÁ ADRESA

Asociácia priemyselných zväzov
Ventúrska 10,
811 01 Bratislava
tel: +421 911 740 336

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Asociácia priemyselných zväzov
Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava

 

IČO: 50027514
DIČ: 2120160592
nie sme platcami DPH