Sme tu pre vás, kontaktujte nás…

SEKRETARIÁT A KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Asociácia priemyselných zväzov
Westend Plazza – Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava

sekretariat@asociaciapz.sk
0950 259 414

_____________________________________________________________________________________________________________

SÍDLO A FAKTURAČNÁ ADRESA

Asociácia priemyselných zväzov
Ventúrska 10
811 01 Bratislava

IČO: 50027514
DIČ: 2120160592

VEDENIE

Mgr. Andrej Lasz
generálny sekretár
andrej.lasz@asociaciapz.sk

JUDr. Simona Prílesanová
výkonná riaditeľka
simona.prilesanova@asociaciapz.sk

 

KANCELÁRIA

Ing. Eleonóra Juríčková
vedúca kancelárie
eleonora.jurickova@asociaciapz.sk
0950 259 414

JUDr. Zuzana Kohútová
legislatívec
expert na dennej báze
NP PKSD
zuzana.kohutova@asociaciapz.sk
0911 740 336

Mgr. Paulína Pokorná
tajomníčka pre pracovnoprávne vzťahy
expert na dennej báze
NP PKSD
paulina.pokorna@asociaciapz.sk
0903 523 614

Mgr. Mária Baňasová, PhD.
tajomníčka pre vedu a výskum a inovácie
expert na dennej báze
NP PKSD
maria.banasova@asociaciapz.sk
0917 712 762

Ing. Katarína Kerkešová
finančná manažérka
NP PKSD
katarina.kerkesova@asociaciapz.sk
0903 573 002

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Mgr. Silvia Šeptáková
hovorkyňa
silvia.septakova@asociaciapz.sk
0918 514 999

 

ODDELENIE VZDELÁVANIA

Ing. Lucia Priesolová
vedúca oddelenia
lucia.priesolova@asociaciapz.sk
0950 340 371

Mgr. Dominika Kravecová
odborníčka pre základné a stredné školstvo
dominika.kravecova@asociaciapz.sk
0911 714 263

Mgr. Annamária Richnavská
expertka na vzdelávanie
annamaria.richnavska@asociaciapz.sk

Mgr. Jana Crmanová
administratívna podpora
jana.crmanova@asociaciapz.sk