Sme tu pre vás, kontaktujte nás…

SÍDLO A FAKTURAČNÁ ADRESA

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Westend Plazza
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava

IČO: 50027514
DIČ: 2120160592

Údaje pre úhradu 2 % z dane za rok 2020 pre APZ

Obchodný názov: Asociácia priemyselných zväzov
Adresa: Ventúrska 274/10, 811 01 Bratislava
IČO: 50027514
DIČ: 2120160592
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu v tvare IBAN: SK44 1100 0000 0029 4401 5284

Asociácia priemyselných zväzov je zapísaná:
Ministerstvo vnútra SR dňa 21. 10. 2015, č. spisu: VVS/1-900/90-47118-1

VEDENIE

Mgr. Andrej Lasz
generálny sekretár
andrej.lasz@asociaciapz.sk

JUDr. Simona Prílesanová
výkonná riaditeľka
simona.prilesanova@asociaciapz.sk

 

KANCELÁRIA

Michaela Gondová
výkonná asistentka
michaela.gondova@asociaciapz.sk

0950 259 412

Mgr. Veronika Cubová
legislatívec
expert na dennej báze
NP PKSD
veronika.cubova@asociaciapz.sk
0948 757 937

Mgr. Paulína Pokorná
tajomníčka pre pracovnoprávne vzťahy
expert na dennej báze
NP PKSD

paulina.pokorna@asociaciapz.sk
0903 523 614

Mgr. Mária Baňasová, PhD.
tajomníčka pre vedu a výskum a inovácie
expert na dennej báze
NP PKSD

maria.banasova@asociaciapz.sk
0917 712 762

Mgr. Patrícia Bystričanová
projektová manažérka
NP PKSD
patricia.bystricanova@asociaciapz.sk
0917 712 763

Ing. Katarína Kerkešová
finančná manažérka
NP PKSD

katarina.kerkesova@asociaciapz.sk
0903 573 002

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Mgr. Silvia Šeptáková
hovorkyňa
silvia.septakova@asociaciapz.sk

0918 514 999

 

ODDELENIE VZDELÁVANIA

Ing. Lucia Priesolová
vedúca oddelenia
lucia.priesolova@asociaciapz.sk

0950 340 371

Mgr. Dominika Kravecová
odborníčka pre základné a stredné školstvo
dominika.kravecova@asociaciapz.sk

0911 714 263

Mgr. Annamária Richnavská
expertka na vzdelávanie
annamaria.richnavska@asociaciapz.sk