Kontakty

Mgr. Andrej Lasz                                                                                                             SEKRETARIÁT
                                                                                                                   Asociácia priemyselných zväzov
generálny sekretár                                                                       Budova TECHNOPOL-u (10. poschodie)
tel: +421 911 149 969                                                                Kutlíkova 17
andrej.lasz@asociaciapz.sk                                                      852 50 Bratislava

                                                                                                                                                     e-mail: sekretariat@asociaciapz.sk
JUDr. Zuzana Kohútová                                                            

                                                                                                                 SÍDLO / FAKTURAČNÁ ADRESA
riaditeľka kancelárie generálneho sekretára             Asociácia priemyselných zväzov
tel: +421 911 740 336                                                                Ventúrska 10
zuzana.kohutova@asociaciapz.sk                                        811 01 Bratislava

                                                                                                                                                   KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Mgr. Ing. Juraj Baričič                                                                                                  
Asociácia priemyselných zväzov
                                                                                                                  Kutlíkova 17
právnik – legislatívec                                                                 852 50 Bratislava
tel: +421 911 740 329
juraj.baricic@asociaciapz.sk

                                                                                                                                                   IČO: 50027514                                                        
Mgr. Silvia Šeptáková                                                             
                                     DIČ: 2120160592
                                                                                                                 nie sme platcami DPH
hovorkyňa
tel: + 421 918 514 999
silvia.septakova@asociaciapz.sk