Stretnutie pracovnej komisie APZ

Na pracovnom stretnutí v Žiari nad Hronom členovia komisie rozobrali niekoľko očakávaných legislatívnych zmien. Jednou z nich je podpora podnikov s energeticky náročnou výrobou. 

Novela o reforme podpory obnoviteľných zdrojov vstúpila 5. apríla do fázy medzipripomienkového konania. V prípade novely zákona o odpadoch hrozí, že priemyselné podniky sa budú musieť podieľať na nákladoch za odvoz komunálneho odpadu.

Komisia zároveň informovala, že podniky sa môžu v určitých prípadoch zbaviť zodpovednosti za staré environmentálne záťaže, ktoré majú na svojich pozemkoch. Vyriešenie môžu preniesť na eurofondy. Poslednou témou stretnutia bolo sprísnenie emisných limitov BAT pre priemyselné podniky.