Kariéra

Hľadáme experta na odborné stanovisko k zefektívneniu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj 2020

Názov pozície:    Expert/ka na odborné stanovisko – Zefektívnenie superodpočtu nákladov na výskum a vývoj 2020. Počet voľných pracovných miest: 2-5 Miesto výkonu práce:  dohodou Kontaktná osoba: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk Odmena: (na základe…

Hľadáme experta na odborné stanovisko k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii a jej transpozícia do právneho poriadku SR a vymožiteľnosť práva na Slovensku

Názov pozície: Expert/ka na odborné stanovisko – Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a jej transpozícia do právneho poriadku SR a vymožiteľnosť práva na Slovensku Počet voľných pracovných miest: 2-5 Miesto výkonu…

Hľadáme experta na analýzu slovenského pracovného trhu v kontexte potreby zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov

Názov pozície:    Expert/ka na analytickú činnosť:Analýza slovenského pracovného trhu v kontexte potreby zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov. Počet voľných pracovných miest: 2-5 Miesto výkonu práce:  dohodou Kontaktná osoba: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk Odmena: (na základe…

Hľadáme experta na analýzu potenciálnych návrhov opatrení na zvýšenie čistého príjmu zamestnanca a zvýšenie príjmu do rodiny

Názov pozície:    Expert/ka na analytickú činnosť: Analýza potenciálnych návrhov opatrení na zvýšenie čistého príjmu zamestnanca a zvýšenie príjmu do rodiny. Počet voľných pracovných miest: 2-5 Miesto výkonu práce:  dohodou Kontaktná osoba:…

Do kolektívu APZ prijmeme odborníka na tému životné prostredie

Počet voľných pracovných miest:   1 Miesto výkonu práce:       Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Kontaktná osoba:                            personalne.oddelenie@asociaciapz.sk Základná zložka mzdy (v hrubom):         1700 € Dátum nástupu:         ihneď/dohodou Pracovný…

APZ rozširuje svoj tím o právnika – legislatívca

Názov pozície: Právnik – legislatívec Počet voľných pracovných miest:   1 Miesto výkonu práce:                 Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Kontakt: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk Základná zložka mzdy (v hrubom): 1700 € Dátum nástupu:  …

APZ hľadá odborníka na tému daňovo-odvodové zaťaženie

Názov pozície:    Expert/ka na analytickú činnosť: Daňovo-odvodové zaťaženie slovenských podnikov v porovnaní s krajinami Európskej únie a jeho dopady na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu Počet voľných pracovných miest: 2-5 Miesto výkonu…

APZ hľadá do svojho tímu odborníka na oblasť vzdelávania

Názov pozície: Odborník v oblasti vzdelávania Počet voľných pracovných miest:           1 Miesto výkonu práce:     Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Kontaktná osoba:        Jozef Budovský, jozef.budovsky@asociaciapz.eu Základná zložka mzdy (v hrubom):         …