Kancelária APZ hľadá administratívnu výpomoc

Názov pozície:

Asistent

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

Kutlíkova 17, 852 50, Bratislava

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

900 €

Dátum nástupu:

ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer:

Neurčitý čas

Pracovná oblasť: 

administratíva, účtovníctvo

Údaje o pracovnom mieste: 

Náplň (druh práce):

– evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie

– prijímanie a starostlivosť o klientov a návštevy

– spracovanie podkladov pre nadriadených pracovníkov

– práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie a archivácia

– práca s dochádzkovým systémom,

– príprava podkladov pre vedenie účtovníctva

– evidencia a vedenie skladových zásob

– plnenie operatívnych úloh

Pracovné miesto vhodné aj pre:

absolventa

Ponúkané výhody:

práca v dynamickom prostredí a príjemnom kolektíve

osobné rozvojové príležitosti

možnosť sebarealizácie

Pracovné podmienky:

jednozmenný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie
úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Zručnosti a schopnosti: 

Všeobecné spôsobilosti:

kultivovaný písomný prejav, tímová práca

Cudzie jazyky:

Anglický jazyk – pokročilá úroveň B1 a B2

Počítače:

Microsoft Excel – pokročilá úroveň

Microsoft Outlook – pokročilá úroveň

Microsoft PowerPoint – pokročilá úroveň

Osobnostné predpoklady: 

praktické myslenie, precíznosť, presnosť a samostatnosť

Ďalšie požiadavky:

životopisy a iné prílohy, prosím, posielajte výlučne vo formáte .pdf

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.