Hľadáme špecialistu na legislatívny proces, ktorý má dobrý argument vždy po ruke a upozorní na každý detail

Špecialista na legislatívny proces

Legislatívne pravidlá a Zákon 400/2015 Z. z. ovládaš zo všetkých strán? Vieš, kde hľadať plán legislatívnych úloh, na čo slúži predbežná informácia a čo je legislatívny zámer? Vieš spracovať pripomienky do MPK, že len taký „fukot“? Máš rád pevné pravidlá a najradšej si veci kompletizuješ a pripravuješ na final sám? Tak neváhaj a prihlás sa! Hľadáme legislatívca ako „repa“, ktorý má po ruke vždy dobrý argument a upozorní na každý detail.

 

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová/ +421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 500 eur

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 4. 5. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 8. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

 • monitoring legislatívnych procesov
 • spolupráca pri rozbore legislatívnych materiálov
 • spracovávanie medzirezortných pripomienkových konaní
 • zabezpečovať procesné úkony (nahrávanie pripomienok a i.)
 • práca so Slov-lex-om
 • intenzívna spolupráca so Špecialistami na konkrétne témy
 • možná účasť na rozporových konaniach
 • činnosti budú vykonávané v rámci národného projektu – Podpora kvality sociálneho dialógu

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • právnické

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • legislatívy
 • práva

Jazykové zručnosti:

 • nepožadujeme

Počítačové zručnosti:

 • MS Outlook – úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Office 365
 • MS Teams
 • Slov-lex

Iné zručnosti:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • orientácia v legislatívnych pravidlách
 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na „blahu“ organizácie

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • iniciatívnosť
 • precíznosť
 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • lojálnosť
 • orientácia na detail
 • orientácia na výsledok
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • schopnosť priorizovať činnosti
 • analytické myslenie

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (31. 7. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Špecialista na legislatívny proces“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.