Hľadáme špecialistu na grafiku a digitálny marketing

Zaujímaš sa o aktuálne trendy v marketingovej komunikácii? Baví ťa navrhovať a vytvárať atraktívny vizuálny content? Vyznáš sa vo WordPresse a poradíš si aj so správou webových stránok? Ak si odpovedal áno, ponúkame ti možnosť uviesť svoje nápady do života. Hľadáme nadšenca s pozitívnym vzťahom k sociálnym sieťam, ktorý nám pomôže implementovať naše marketingové ciele. Must have je kreativita, pretože od teba čakáme pútavú grafiku pre všetky reklamné materiály a komunikačné kanály našej asociácie.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Uhliarová/ t. č. 0950 259 412
Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 400 eur
Termín nástupu: dohodou
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 5. 8. 2022
Termín pre zasielanie žiadostí: 5. 9. 2022
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú

pracovný pomer na dobu neurčitú

Náplň pracovnej pozície:

 • správa a rozvoj webových stránok,
 • správa a rozvoj sociálnych sietí (Facebook, LinkedIn),
 • tvorba grafickej identity organizácie,
 • tvorba marketingových materiálov – grafických návrhov, vizuálov (prezentácie, brožúrky, webové elementy, roll-upy a i.),
 • zalamovanie textov,
 • príprava prezentácií,
 • optimalizácia a reporting marketingových aktivít,
 • podieľanie sa na budovaní brandingu organizácie,
 • podieľanie sa na nastavovaní, implementácií a kontrole plnenia základných marketingových cieľov organizácie,
 • nahrávanie podcastov,
 • technické zabezpečovanie webinárov,
 • vyhľadávanie inovatívnych marketingových možností,
 • sledovanie aktuálnych trendov v oblasti marketingu a sociálnych sietí.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • obchod, marketing a reklama
 • ekonomické
 • iné

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • marketingu

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B1

Počítačové zručnosti:

 • WordPress – úroveň pokročilá
 • Canva, alebo iný grafický program – úroveň pokročilá
 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel –  úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá
 • MS Teams

Iné zručnosti:

 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • prezentačné zručnosti

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • flexibilita
 • schopnosť pracovať v tíme
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • schopnosť pracovať pod tlakom

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu                                        

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 5. 9 . 2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Digitálny marketingový špecialista / Grafik“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom úvodného kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou prvého kola výberového konania.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.