Hľadáme lektora anglického jazyka pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce: 

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Základná zložka mzdy (v hrubom):

25 € / hodina v hrubom

Dátum nástupu: 

marec 2020

Pracovný a mimopracovný pomer: 

dohoda o vykonaní práce na dobu určitú

Pracovná oblasť:

školstvo, vzdelávanie, pedagogika, andragogika

 Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 • odborná výučba anglického jazyka pre úrovne B1 a B2 – skupinové a individuálne hodiny – 4 hodiny/týždenne
 • výučba interaktívnym spôsobom – konverzačné hodiny, doplnené podľa potreby gramatikou
 • hodiny prebiehajú v priestoroch Asociácie priemyselných zväzov

Ponúkané výhody: 

 • stabilná a dlhodobá spolupráca
 • rôznorodosťa odbornosť konverzačných tém

Požadované vzdelanie:

 • Úplné stredoškolské vzdelanie
 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

Výhodou nie podmienkou je ukončené vzdelanie v odbore učiteľstvo cudzích jazykov

Požadovaná prax:

Odborná prax musí byť zdokladovateľná (preukázateľná) a v danom odbore (učiteľ / lektor anglického jazyka)

 • pre SŠ vzdelanie v dĺžke aspoň 10 rokov
 • pre VŠ I. stupňa v dĺžke aspoň 6 rokov
 • pre VŠ II. Stupňa v dĺžke aspoň 4 roky

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – C1/C2

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • lektorské zručnosti
 • komunikatívnosť a dynamickosť
 • kreatívnosť
 • motivátor
 • pedagogické vedenie jednotlivcov a skupín
 • interaktívne vedenie výučby

Informácie o výberovom procese:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 25. 2. 2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnou prílohou je podpísaný profesijný životopis.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.skalebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“.

Do užšieho výberového procesu budú prizvaní iba tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky odborné a kvalifikačné predpoklady a požiadavku preukázateľnosti odbornej praxe.