Hľadáme dynamickú a spoľahlivú pravú ruku vedenia APZD

Je ti blízka komunikácia, vieš si efektívne rozdeliť čas, naplánovať a zvládnuť viac úloh? Nebojíš sa zhostiť organizácie aj väčších spoločenských akcií pre významných hostí? Ak si výkonný človek s ťahom na bránku, poď medzi nás! Hľadáme dušu sekretariátu a pravú ruku vedenia spoločnosti, ktorá s úsmevom dohliadne, aby bolo všetko urobené správne a včas.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Uhliarová/ t. č. 0950 259 414
Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 400 eur
Termín nástupu: dohodou
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 5. 8. 2022
Termín pre zasielanie žiadostí: 5. 9. 2022
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú

pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

 • organizovanie času a synchronizácia pracovných a súkromných aktivít vedenia,
 • spravovanie kalendára vedenia,
 •  spracovanie e-mailovej komunikácie na úrovni návrhov riešení formou manažérskeho sumáru – čo, kto, dokedy, ako (cieľom je prázdna e-mailová schránka),
 • prijímanie podkladov od kolegov,
 • spracovanie zápisov zo stretnutí (externých aj interných),
 • príprava podkladov na stretnutia a rokovania vedenia,
 • príprava prezentácií a iných dokumentov podľa zadania vedenia,
 • zabezpečenie rokovacích miestností, reštaurácií,  služobných ciest pre vedenie,
 • rezervácia ubytovania, leteniek, poistenia, spracovanie cestovných príkazov pre vedenie,
 • organizácia podujatí – valné zhromaždenie, ples, konferencia, seminár, teambuilding a i. s účasťou od 20 do 200 hostí, podľa typu akcie,
 • vyhľadávanie potenciálnych miest na usporadúvanie spoločenských akcií a podujatí,
 • sledovanie čerpania stanoveného rozpočtu,
 • kontrolovanie a koordinovanie činností externých dodávateľov,
 • aktívna participácia na prebiehajúcej akcii,
 • vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných akcií a podujatí,
 • analyzovanie nedostatkov a navrhovanie opatrení na ich odstránenie,
 • plnenie ad hoc úloh (osobné, administratívne, organizačné),
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov nadriadeného.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

Zameranie:

 • ekonomické
 • iné

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • organizovania eventov
 • administratívy

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B1
 • Počítačové zručnosti:
 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel –  úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá
 • MS Office365
 • MS Teams

Iné zručnosti:

 • hospodárska korešpondencia
 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • aktívny vodič – vodičský preukaz B
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • organizačné zručnosti

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • precíznosť
 • lojálnosť
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • kreatívne riešenie problémov

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu                                      

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 5. 9. 2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Výkonný asistent vedenia“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom úvodného kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou prvého kola výberového konania.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.