Hľadá sa recepčná/recepčný. Značka: aby sa u nás návštevy cítili vždy príjemne

Recepčná/recepčný

Vieš privítať váženého hosťa a s rovnakou ľahkosťou vybavíš administratívu spojenú s vedením recepcie? Kávičky nosíš ako profi čašník/čka a druhou rukou obraciaš papiere v kopírke? Tak sa pridaj k nám! Hľadáme reprezentatívnu osôbku, ktorá sa postará o to, aby sa u nás návštevy dobre cítili.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová/+421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): od 950 eur (v závislosti od skúsenosti)

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 6. 8. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 8. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

 • organizačné zabezpečenie chodu recepcie
 • starostlivosť o príjemné prostredie a bezproblémový chod recepcie
 • prvý kontakt s návštevou, prijímanie a uvádzanie návštev
 • príprava zasadačiek na stretnutia, následné upratovanie a dohliadanie na poriadok
 • zabezpečenie občerstvenia pre návštevy a na interné porady (príprava kávy, čaju a i.)
 • starostlivosť o kuchynku (zabezpečenie čistoty a dopĺňanie zásob)administratívna podpora organizácie
 • evidencia a distribúcia došlej/odoslanej pošty
 • odosielanie poštových zásielok, kontrola poštovej schránky
 • odblokovanie parkovacích lístkov návštevám
 • koordinácia obsadenosti zasadačiek
 • iné administratívne a organizačné práce podľa požiadaviek (kopírovanie, skenovanie, zakladanie)

 Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • nezáleží/všeobecné

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • administratívy
 • administratívnej podpory oddelenia/organizácie

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B1

Počítačové zručnosti:

 • MS Word –  úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň stredne pokročilá
 • MS Outlook – úroveň stredne pokročilá
 • MS Office 365
 • MS Teams

Iné zručnosti:

 • hospodárska korešpondencia
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • organizačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na „blahu“ organizácie
 • príjemné a reprezentatívne vystupovanie

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • precíznosť
 • flexibilita
 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • otvorenosť voči zmenám
 • lojálnosť
 • orientácia na detail
 • orientácia na výsledok
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • schopnosť priorizovať činnosti
 • kreatívne riešenie problémov

Benefity:                                         

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 31. 3. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Recepčný/á“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.