Hľadá sa Junior projektový manažér

Chceš sa venovať projektovému riadeniu, avšak máš len základné skúsenosti? Máš chuť sa učiť nové veci? Byrokraciu a administratívu nevnímaš ako prekážku, ale ako cestu k vyššiemu cieľu? Máš zmysel pre detail a neunikne ti žiadna chyba? Tak hľadáme práve teba. Pošli životopis (môžeš aj motivačný list) a staň sa členom nášho tímu!

 

Názov pozície  Junior projektový manažér

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Uhliarová / t. č.   0950 259 412
Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): od 1200  eur
Termín nástupu: 1. 10. 2022 (prípadne dohodou)
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 6. 9. 2022
Termín pre zasielanie žiadostí: 5. 10. 2022
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú

pracovný pomer na dobu neurčitú

Náplň pracovnej pozície:

 • poskytovanie súčinnosti pri riadení projektov podporených z fondov EÚ a interných projektov (národný projekt, dopytovo-orientovaný projekt, dotácia ministerstva školstva, interné aktivity ako príprava eventov, podujatí, školení),
 • podieľa sa na administratívnej príprave podkladov pre verejné obstarávanie,
 • práca s metodickými materiálmi riadiacich orgánov,
 • intenzívna komunikácia s odborným a projektovým tímom,

práce administratívneho charakteru:

 • triedenie a spracovanie podkladov, skenovanie, kopírovanie, tlač dokumentov,
 • konvertovanie súborov, pomenovávanie súborov, spájanie a oddeľovanie,
 • formálna kontrola pracovných výkazov,
 • administratívne spracovávanie podkladov z výberových konaní,
 • príprava podkladov pre riadiaci orgán (napríklad prezenčné listiny),
 • identifikácia a párovanie výstupov s činnosťami v pracovnom výkaze,
 • kontrola dochádzky zamestnancov,
 • zasielanie notifikačných e-mailov,
 • ad hoc úlohy administratívneho charakteru.

 

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Zameranie:

 • ekonomické
 • manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
 • obchod, marketing a reklama
 • iné

 

Predchádzajúca prax:

min. 2 roky

 

V oblasti:

 • projektového riadenia
 • administratívy
 •  prax v projektovom tíme –  PM, FM, asistent/ka

 

Jazykové zručnosti:

Anglický jazyk – úroveň A2

 

Počítačové zručnosti:

 • MS Word –  úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň stredne pokročilá
 • MS Outlook – úroveň stredne pokročilá

 

Iné zručnosti:

 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • komunikačné zručnosti
 • organizačné zručnosti

 

Osobnostné predpoklady:

 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • precíznosť
 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • orientácia na detail

 

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

                                                

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 5. 10. 2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Junior projektový manažér.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.