Dotazník: Zmapovanie aktuálneho stavu využívania technológií v oblasti OZE prostredníctvom verejných obstarávaní

Napriek tomu, že celému svetu momentálne vládne pandemická kríza, ani klimatické zmeny nám nemôžu byť ľahostajné. Vplyv zmeny klímy sa môže prejaviť rovnako náhle ako súčasná pandémia a môže zásadne zmeniť život v mnohých častiach sveta.
Náš člen – Slovenský živnostenský zväz, sa ako jeden z partnerov medzinárodného projektu s názvom XPRESS: Ako uľahčiť zavádzanie inovatívnych technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energií (OZE) usiluje poukázať na pozitívny vplyv inovatívnych zelených verejných obstarávaní z hľadiska úspory energie, energetickej účinnosti a znížených emisií uhlíka. 
Pre zmapovanie aktuálneho stavu využívania technológií v oblasti OZE na Slovensku prostredníctvom verejných obstarávaní by sme Vás radi požiadali o vyplnenie dotazníka https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/XPRESS_RES_Survey_SME.
Dotazník je k dispozícií v slovenskom jazyku (v pravej časti obrazovky je možné vybrať Language: Slovenčina) a zameriava sa na mapovanie potrieb a predstáv malých a stredných podnikov, ktoré implementujú služby a technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie (OZE). Tento prieskum aktuálne prebieha paralelne až v 10 krajinách EÚ. V prípade Vášho záujmu uvítame vyplnenie dotazníka najneskôr do 30. novembra 2020.

Viac informácií o projekte XPRESS nájdete na https://www.xpress-h2020.eu/, kde si môžete pozrieť aj video o najnovších výstupoch projektu. Jedným z nástrojov je vyhľadávanie tendrov v oblasti OZE vo vestníku TED, alebo tzv. Matchmaking Tool pre vyhľadávanie vhodných partnerov a obstarávateľov pre zelené technológie. Viac informácií nájdete aj vo videu  https://www.youtube.com/watch?v=iq5kjzoBlB4.