Do tímu hľadáme skúseného redaktora/redaktorku s výbornou slovenčinou a kreatívnymi nápadmi

Interný redaktor/interná redaktorka

Rád/a sa hráš so slovíčkami? Ide Ťa „vyrútiť“, keď niekde vidíš gramatickú chybu? Máš skúsenosti alebo sa vieš rýchlo adaptovať na oblasť priemyslu a oblasť sociálneho dialógu? Máš skúsenosti s písaním o politickom dianí?  Baví ťa prichádzať s nápadmi na medializáciu? Máš tie správne kontakty? Tak sa prihlás! Hľadáme práve Teba.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Patrícia Bystričanová/+421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): od 1 300 eur (v závislosti od skúseností)

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 6. 8. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 8. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

 • komunikácia s novinármi, príprava článkov, komentárov a odpovedí na otázky v mene organizácie,
 • zodpovednosť za celkovú podobu, obsah, formu, aktuálnosť, faktickú presnosť, odbornú a profesionálnu celistvosť zverejnených informácií,
 • zodpovednosť za jazykovú čistotu, štylistickú primeranosť a vhodnosť príspevkov (spoločenská, politická),
 • príprava podcastov, newslettrov a tlačových správ
 • výber fotografií a ich úprava v spolupráci s internou grafičkou,
 • príprava textov na informačné bannery, komunikácia a spolupráca s internou grafičkou,
 • spolupráca pri príprave príhovorov na špeciálne príležitosti,
 • príprava odborných podkladov a prezentácií na interné stretnutia (výbory, zhromaždenia, predsedníctva)
 • intenzívna spolupráca s marketingovým špecialistom

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • žurnalistika
 • spravodajstvo

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • žurnalistika
 • spravodajstvo

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B1

Počítačové zručnosti:

 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá
 • MS Office365
 • MS Teams
 • WordPress

Iné zručnosti:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • schopnosť organizovať si prácu
 •  schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 •  komunikačné zručnosti
 •  prezentačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na „blahu“ organizácie

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • cieľavedomosť
 • iniciatívnosť
 • precíznosť
 • vytrvalosť
 • flexibilita
 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • lojálnosť
 • orientácia na detail
 • orientácia na výsledok
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • schopnosť priorizovať činnosti
 • analytické myslenie
 • systémové myslenie
 • kreatívne riešenie problémov

Benefity:                                         

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu
 • práca z domu – dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 31. 8. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Interný redaktor/redaktorka“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.