Do tímu hľadáme recepčnú

Pracovná ponuka na pozíciu recepčná

Miesto výkonu práce:

Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Ponúkaný plat (v hrubom) :

900 eur

Termín nástupu:

ihneď / dohodou

Počet pracovných pozícii:

1

Dátum pridania ponuky:

31. 5. 2021

Druh pracovného pomeru:

na dobu určitú/neurčitú/dohoda

Pracovná oblasť:

administratíva

Náplň práce:

 • zodpovedanie za chod recepcie
 • zodpovedanie za poriadok a čistotu v okolí recepcie
 • poskytovanie všeobecných informácií návštevníkom
 • zaznamenávanie príchodov a odchodov do knihy návštev
 • uvádzanie návštev
 • zabezpečovanie kompletnej starostlivosti o návštevy, príprava a podávanie občerstvenia
 • distribuovanie, triedenie a odosielanie korešpondencie, evidencia v knihe pošty
 • mailová a telefonická komunikácia
 • evidencia a rezervácia obsadenosti rokovacích miestností – zasadačiek
 • príprava  zasadačiek na stretnutie (občerstvenie, poháre…), upratanie po ukončení stretnutí
 • zodpovedanie za poriadok a čistotu v zasadačkách
 • podpora pri organizovaní stretnutí, konferencií, seminárov, …
 • práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie a archivácia
 • administratívne a podporné činnosti
 • plnenie operatívnych úloh podľa pokynu nadriadeného

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Požadované jazykové znalosti:

Anglický jazyk – min. B2

Znalosť ďalšieho cudzieho jazyka – výhodou

Požadovaná prax:

min. 2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office
 • dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • zmysel pre detail
 • časová flexibilita
 • slušné vystupovanie
 • praktické myslenie
 • komunikatívnosť

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20. 3. 2021 žiadosť o prijatie do zamestnania (Ďalej len „Žiadosť“) e-mailom na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.skalebo Žiadosť doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Asociácia priemyselných zväzov

Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.