Do nášho kolektívu hľadáme kolegu/kolegyňu pre oblasť podpory a ľudských zdrojov

Junior špecialista podpory a ľudských zdrojov

Vieš skákať z témy na tému a nerozhodí ťa päť úplne odlišných úloh? Vieš rýchlo reagovať na ad hoc úlohy? Máš stále veľa energie a neznášaš robiť dookola tie isté činnosti? Vieš pripraviť podklady pre účtovníčku a zároveň vyčistiť kávovar? Vieš si naplánovať úlohy tak, aby bola zasadačka vždy pripravená včas na rokovanie? Vieš po ceste na poštu vybaviť dva telefonáty a po ceste späť dokúpiť cukor v potravinách? Tak neváhaj! Hľadáme aktívneho človeka, ktorý bude záchranou a spásou v každej situácii, bude mať prehľad o dianí a bude rovnako zodpovedne pristupovať k odborným ako aj k podporným úlohám. Čaká ťa mladý veselý kolektív, možnosť kariérneho rastu s čím sa spája aj finančné ohodnotenie.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová/+421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 100 eur

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 30. 4. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 30. 5. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú/pracovný pomer na dobu neurčitú

Náplň pracovnej pozície:

 • podieľanie sa na zabezpečení administratívneho chodu organizácie (pošta, scanovanie a archivácia dokumentov, podpisová kniha, personálna dokumentácia, dochádzka a i.)
 • podieľanie sa na zabezpečení plynulého chodu organizácie (sledovanie stavu kancelárskych zásob, občerstvenia a nápojov pre zamestnancov a ich objednávanie, príprava zasadačiek, občerstvenia a nápojov na stretnutia, objednávanie ďalších tovarov a služieb podľa potrieb spoločnosti, a i.)
 • vykonávanie úloh zadaných priamym nadriadeným
 • spolupráca pri plánovaní a organizácií firemných podujatí
 • podieľanie sa na zabezpečení plynulého a bezproblémového chodu svojho oddelenia
 • vytváranie príjemnej atmosféry v spoločnosti

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

Zameranie:

 • ekonomické
 • manažment
 • podnikové financie
 • účtovníctvo
 • kontrola a štatistika
 • obchod, marketing a reklama
 • a iné

Predchádzajúca prax:

 • min. 2 roky

V oblasti:

 • administratívnej podpory oddelenia/organizácie ľudských zdrojov

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B1

Počítačové zručnosti:

 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel – úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá
 • MS Office 365
 • MS Teams

Iné zručnosti:

 • hospodárska korešpondencia
 • výborná znalosťslovenského jazyka
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosťrýchlo reagovaťna ad hoc úlohy
 • schopnosťrýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • organizačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na „blahu“ organizácie

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • cieľavedomosť
 • iniciatívnosť
 • precíznosť
 • vytrvalosť
 • zdravý„sedliacky“rozum
 • otvorenosť voči zmenám
 • lojálnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • orientácia na detail
 • orientácia na výsledok
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • odolnosť voči stresu

Benefity:                                         

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 30. 5. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Junior špecialista podpory a ľudských zdrojov“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.