Clá USA na dovoz ocele a hliníka z EÚ a ich dopad na slovenských výrobcov pre Správy RTVS

Clo na dovoz ocele je 25 percent a na dovoz hliníka 10 percent. Asociácia priemyselných zväzov predpokladá skôr sekundárny dopad na slovenských výrobcov. Potenciálne sa totiž zvýši dovoz ocele a hliníka do Európy a pretlak týchto komodít na európskom trhu môže spôsobiť tlak na znižovanie cien európskych výrobcov a teda aj konkurencieschopnosti výrobcov na Slovensku, ktorí už dnes zápasia s vysokými cenami energií a ďalšími bariérami v tomto odvetví.

Viac v reportáži RTVS.