Koordinácia pomoci – Ukrajina aktuality

Koordinácia humanitárnej pomoci Ukrajine

Nedostatok liekov, trvanlivých potravín či hygienických potrieb – to je každodenná realita, s ktorou sa stretávajú ľudia priamo na Ukrajine…