NEPREHLIADNITE

Ako získať kvalifikovanú pracovnú silu?

Workshop na tému „ Ako si zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily“ sa uskutoční  19.04.2018 od 9:00 do 17:00 h vo Vzdelávacom stredisku…

Zavádzanie GDPR v praxi

Zväz elektrotechnického priemyslu SR zorganizoval pre svojich členov prvé best practice sharing stretnutie. Účastníci diskutovali na tému Implementácia európskeho nariadenia…

Stretnutie pracovnej komisie APZ

Na pracovnom stretnutí v Žiari nad Hronom členovia komisie rozobrali niekoľko očakávaných legislatívnych zmien. Jednou z nich je podpora podnikov s energeticky náročnou…

Ochrana duševného vlastníctva

Zväz strojárskeho priemyslu SR organizuje v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a projektom OpenMaker sériu informačných seminárov k problematike systému duševného vlastníctva a prediagnostiky…

Konferencia NEWMATEC 2018

Štvrtý ročník najväčšej odbornej automobilovej konferencie Newmatec prilákal 250 účastníkov z 11 krajín,  zástupcov všetkých slovenských automobilových závodov a ďalších viac ako…