Kariéra

Prijmeme odborníka/odborníčku na sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie v NP PKSD

Prijmeme odborníka/odborníčku na sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie v Národnom projekte Podpora kvality sociálneho dialógu Miesto výkonu práce: Kutlíkova 17, 852 50…

Voľná pracovná pozícia v APZ: odborník/odborníčka na jazykovú korektúru a finalizáciu dokumentov v NP PKSD

Pracovná ponuka na pozíciu odborník/odborníčka na jazykovú korektúru a finalizáciu dokumentov v Národnom projekte Podpora kvality sociálneho dialógu Miesto výkonu práce: Kutlíkova…

Hľadáme odborníka na oblasť stredoškoskolského a duálneho vzdelávania

Odborník/odborníčka v oblasti vzdelávania – SŠ, duálne vzdelávanie Počet voľných pracovných miest:  1 Miesto výkonu práce: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava…

Do tímu prijmeme odborníka na európsku legislatívu

Odborník/odborníčka na európsku legislatívu Počet voľných pracovných miest:          1 Miesto výkonu práce: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Kontaktná osoba: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk…

Ponuka práce v APZ: Projektový manažér pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Názov pracovnej pozície: Projektový manažér pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu Počet voľných pracovných miest: 1 Miesto výkonu práce: …

Do tímu hľadáme odborníka v oblasti vzdelávania

Názov pracovnej pozície: Odborník/odborníčka v oblasti vzdelávania Počet voľných pracovných miest:    1 Miesto výkonu práce: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Kontaktná…

Hľadáme experta na odborné stanovisko k zefektívneniu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj 2020

Názov pozície:    Expert/ka na odborné stanovisko – Zefektívnenie superodpočtu nákladov na výskum a vývoj 2020. Počet voľných pracovných miest: 2-5…

Hľadáme experta na odborné stanovisko k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii a jej transpozícia do právneho poriadku SR a vymožiteľnosť práva na Slovensku

Názov pozície: Expert/ka na odborné stanovisko – Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a jej transpozícia do právneho poriadku SR a vymožiteľnosť…

Hľadáme experta na analýzu potenciálnych návrhov opatrení na zvýšenie čistého príjmu zamestnanca a zvýšenie príjmu do rodiny

Názov pozície:    Expert/ka na analytickú činnosť: Analýza potenciálnych návrhov opatrení na zvýšenie čistého príjmu zamestnanca a zvýšenie príjmu do rodiny. Počet…

APZ rozširuje svoj tím o právnika – legislatívca

Názov pozície: Právnik – legislatívec Počet voľných pracovných miest:   1 Miesto výkonu práce:                 Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Kontakt: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk…