Aktuality

Spolupracuj.me: Priemysel si vzájomne pomáha vo virtuálnom priestore

Priemyselné podniky čelia denne mnohým menším či väčším výzvam v rôznych oblastiach. Portál www.spolupracuj.me im ponúka priestor, kde môžu na jednom…

Tlačová správa APZ k návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2019

Predložený rozpočet predpokladá veľmi významné navýšenie na strane príjmov, čo vychádza z dobre fungujúcej ekonomiky. V období rokov 2016 – 2021…

Martin Morháč: Nestrašme!

Je káva zdravá alebo škodlivá? Kedysi v 50. rokoch minulého storočia bol urobený výskum o účinkoch kávy. Otázky boli koncentrované na kávu…

Digitálne pripravení v ústrety automatizácii

Stojíme pred bránami štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá so sebou prináša veľké zmeny a výzvy. Je Slovensko prichádzajúcimi zmenami ohrozené? A…

APZ je oficiálne novým členom Hospodárskej a sociálnej rady SR

Asociácia priemyselných zväzov, ktorá združuje zamestnávateľov v priemysle, je novým členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.  Členstvo APZ potvrdil…

Výber a príprava talentov už v pätnástich rokoch

Snom každého zamestnávateľa je, aby získal čo najviac motivovaných a talentovaných ľudí so záujmom o rozvoj. Práve takíto ľudia sú neskôr…

Prezident ZHŤPG SR Vladimír Jacko: Dnes, keď poviem, že hľadáme lisára, nikto nevie, čo to je

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky (ZHŤPG SR) má za sebou svoje 34. Valné zhromaždenie. Medzi zúčastnenými delegátmi boli…

APZ na svojom Valnom zhromaždení adresovala štátnej správe akútne výzvy priemyslu

Naša krajina je 7. najpriemyselnejším štátom Európskej únie. V priemysle pracujú – priamo alebo nepriamo – traja z desiatich zamestnancov. Spracovateľský priemysel…

Asociácia priemyselných zväzov je členom doménových platforiem

Asociácia priemyselných zväzov je súčasťou expertných skupín, tzv. doménových platforiem pre Priemysel pre 21. storočie a Dopravné prostriedky pre 21.…

Profesor Ľubomír Šooš je Inovátor roka 2017

Laureátom 21. ročníka súťaže Vedec roka SR 2017 sa v kategórii Inovátor roka stal prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD., dekan…