Asociácia priemyselných zväzov je členom doménových platforiem

Asociácia priemyselných zväzov je súčasťou expertných skupín, tzv. doménových platforiem pre Priemysel pre 21. storočie a Dopravné prostriedky pre 21. storočie.

Doménové platformy zabezpečili v procese EDP identifikáciu a  prioritizáciu oblastí inteligentnej špecializácie.

Súhrnné správy z procesu EDP si môžete prečítať tu: