O nových príplatkoch za prácu pre týždenník TREND

Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz upozornil už pred niekoľkými mesiacmi na rokovaní sociálneho výboru na hroziacu duplicitu vyplácania príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu, a to na základe zákona a kolektívnych zmlúv.  Riešením by podľa neho bolo, ak by sa príplatok vyplácal len na základe kolektívnej zmluvy, ak by bol príplatok v nej rovnaký alebo vyšší ako stanovuje zákon. Novela Zákonníka práce vstúpi do platnosti 1. mája 2018.

Viac sa dočítate tu: 

(kliknite)