APZ: Firmy potrebujú systematický balík opatrení, aby po prekonaní koronavírusu mohli opäť naštartovať výrobu

Prioritou Asociácie priemyselných zväzov a jej členských firiem je, samozrejme, v prvom rade chrániť zdravie zamestnancov. Zástupcovia priemyslu sa plne stotožňujú s prijatými opatreniami na spomalenie šírenia koronavírusu. Pre Slovensko ako krajinu orientovanú na priemyselnú výrobu je však nemenej dôležité prijať súbor opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov na podniky a ich zamestnancov, ktoré so sebou prináša zastavenie výroby. Svoje návrhy APZ predložila vláde už v nedeľu 15. marca.

„Vítame, že vláda z návrhov zamestnávateľských zväzov vybrala 13 rôznych opatrení, ale dôrazne upozorňujeme, že zatiaľ ide o opatrenia na papieri, ktoré nie sú prerokované s príslušnými rezortmi. Sú navyše veľmi všeobecné. Štát by mal postupovať systematicky a s časovým plánom. Tak sme koncipovali naše návrhy,“ upozorňuje Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov. APZ svoje návrhy rozdelila do troch rôznych fáz. V prvej fáze je podľa nej kľúčové uchovať finančné zdroje firiem na prevádzkový kapitál.

„Odhadujeme, že pri prerušení výroby zdravé spoločnosti disponujú finančnými zdrojmi a rezervami, ktoré pokryjú mzdové nároky zamestnancov na nasledujúce dva mesiace. Ak sa ale výrobu nepodarí rozbehnúť v rozumnom čase, firmám bude chýbať kapitál na samotné naštartovanie výroby,“ uviedol prezident Asociácie priemyselných zväzov Alexej Beljajev.

V prvej fáze je preto s nevyhnutné okamžite prijať opatrenia na čo najväčšie udržanie finančných prostriedkov na účtoch firiem, vďaka ktorým budú môcť rozbehnúť výrobu a udržať si zákazky, keď sa život v krajine vráti do starých koľají. Ide napríklad o: odloženie platieb a prípadné neskoršie odpustenie zdravotných a sociálnych odvodov, posunutie splatnosti dane z príjmu, zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu či zrušenie povinnosti zasielania platieb za DPH na tri mesiace.

„Vzhľadom na závažnosť potenciálnych, ale veľmi pravdepodobných dopadov, navrhujeme vo fáze dva zvolať čo najskôr zasadnutie novozvoleného parlamentu a prijať osobitný zákon, ktorý by výrazne prispel k zmierneniu dopadov odstávok. Opatrenie navrhujeme po vzore Dánska a Belgicka, kde vláda pokryje súkromným spoločnostiam 75 % platov v maximálnej výške 3077 eur na obdobie troch mesiacov výmenou za záväzok, že spoločnosti nebudú prepúšťať,“ približuje Andrej Lasz. Ako fázu tri navrhuje Asociácia priemyselných zväzov vytvoriť špecifický úverový produkt na udržanie chodu firiem. Podľa zamestnávateľov v priemysle je potrebné, aby štát začal rokovať s bankami o poskytovaní bezúročných úverov pre firmy na prekonanie problémov so zastavením a opätovným naštartovaním výroby. Ručiteľom by mohol byť práve štát.

Dôležité je tiež zabezpečiť dostupný informačný kanál pre firmy a živnostníkov formou webu a iniciovať koordináciu postupu štátov Európskej únie. Okrem udržania slovenského hospodárstva a pracovných miest by malo byť spoločným cieľom štátu, firiem a odborov udržať sociálny zmier, ktorý môže byť súčasnou situáciou narušený.