APZ: ELA prichádza v pravý čas, trh práce sa kompletne zmení

Umiestnenie Európskej agentúry práce do Bratislavy je výbornou správou. Asociácia priemyselných zväzov je ako tripartitná zamestnávateľská organizácia pripravená na aktívnu spoluprácu. Poslanie ELA je o to dôležitejšie, že žijeme v dobe, keď sa trh práce a povaha práce menia závratnou rýchlosťou. V budúcnosti môžu byť tieto zmeny ešte dynamickejšie.

Vieme dnes s určitosťou povedať, čo budú v dospelosti robiť súčasní žiaci základných škôl? Nevieme, pretože mnohé z týchto pracovných miest ešte neexistujú. Zmeny na trhu práce sú najmä v oblasti priemyslu nezastaviteľné a poháňané rýchlym pokrokom v oblasti vedy a výskumu. Proces inovovania vo výrobe sa už nikdy neskončí.

„Čaká nás preto veľká rekvalifikačná revolúcia. Automatizácia prináša stále výraznejšiu potrebu zmeny zručností – technologických, ale aj sociálnych,“ upozorňuje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz.

Trh práce sa však v najbližších desiatkach rokov zmení ešte niekoľkokrát. Ľudia budú musieť prejaviť ochotu a schopnosť pružne reagovať. „Raz príde doba, keď sa človek bude musieť počas pracovného života rekvalifikovať dokonca viackrát. Veríme, že aj tieto témy budú súčasťou agendy ELA. Úspešnosť našej krajiny, ale aj celej Európskej únie, je závislá od toho, ako tieto výzvy zvládneme počas najbližších rokov,“ dodáva A. Lasz.

Jednou z najsilnejších tém výskumu Preparing the Class of 2030 bol význam rozvoja a uplatňovania sociálnych a emocionálnych zručností vo vzdelávaní. Výsledky ukázali, že tieto zručnosti sú dvojnásobne dôležitejšie ako akademické výsledky študenta. Do roku 2030 je podľa výskumu potrebné prebudovať vzdelávanie tak, aby sa zameriavalo práve na zručnosti, nie na obsah.

Okrem diskusie v odborných kruhoch je dôležitá aj komunikácia smerom k spoločnosti, v ktorej sa šíria poplašné správy. Strach, že roboty odstránia pracovné miesta zatiaľ nie je podložený dôkazmi. Niektoré prieskumy dokonca hovoria o tom, že viac pracovných miest vznikne, ako zanikne.