APZ a jej členské zväzy odmietajú rozhodnutie vlády naviazať Prvú pomoc na COVID automat s napojením na regióny

Asociácia priemyselných zväzov a jej členské zväzy zásadne nesúhlasia s rozhodnutím vlády naviazať poskytovanie Prvej pomoci na COVID automat napojený na regionálnu situáciu. Zmeny môžu mať opodstatnenie napríklad v službách, nie však v priemysle, ktorý je globálny. Aspekty, ktoré ho ovplyvňujú, ďaleko presahujú hranice regiónov aj Slovenska.

„Pandémia sa vo svete ešte neskončila a jej dôsledky stále narúšajú plynulé fungovanie dodávateľských reťazcov, na ktoré sú napojené aj slovenské priemyselné závody. Nejde len o problém s dodávkou čipov, ale aj mnohých iných vstupných materiálov a súčiastok, čo môže na Slovensku spôsobiť ďalšie obmedzovanie výroby. Znížiť či úplne zrušiť opatrenie, ktoré za posledné mesiace zachránilo toľko pracovných miest, preto nepovažujeme za správny krok,“ upozorňuje Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemysluSR.

Opatrenia, ktoré sú dnes platné, tzv. schéma Prvej pomoci ++, sú výsledkom postupného vylaďovania pomoci, ktorú zamestnávatelia v spolupráci so štátom upravovali na etapy tak, aby pomohla čo najväčšiemu počtu zamestnancov. Postupné úpravy schémy z nášho pohľadu nesúviseli s vývojom epidemiologickej situácie, ales potrebou reagovať na problémy aplikačnej praxe, v ktorej mnohé skupiny obyvateľstva nemali nárok napomoc.

„V poslednom období sme vložili veľké úsilie do tvorby trvalého kurzarbeitu. V čase, keď sme súhlasili, že zákon bude účinný od 1. 1. 2022, sme mali prísľub vlády, že do tohto dátumu bude fungovať schéma pomoci 3Av podobe, akú poznáme dnes. Ako jedno z možných riešení preto navrhujeme, aby už schválený zákono podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť skôr, ideálne už od 1. 7. 2021. Vyhli by sme sa tak neopodstatnenej polročnej medzere, ktorá môže zhoršiť konkurencieschopnosť podnikov a ohroziť pracovné miesta,“ dodáva Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov.

Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, asociácia však napriek tomu vládekomunikovala svoje pripomienky rôznymi inými kanálmi, tieto však neboli zohľadnené.