Aktuality

Michaeala Sojáková o zamestnávaní cudzincov: Vietnamci si najskôr kúpia hrnce na varenie ryže, pre Srbov je dôležitá komunita

Zamestnávanie pracovníkov zo zahraničia bude aj vďaka Asociácii priemyselných zväzov už od roku 2019 jednoduchšie a rýchlejšie. Po získaní všetkých povolení…

Zamestnávatelia v priemysle vítajú zákon o celoživotnom vzdelávaní

Zamestnávatelia v priemysle vítajú pripravovaný zákon z dielne ministerstva školstva. Postupné zavedenie uznávania skúseností a výsledkov predchádzajúceho učenia umožní získanie kvalifikácie, ktorá…

Bez podpory vlády a masívnej kampane budú školy aj naďalej vychovávať naše deti pre úrady práce

Reforma stredoškolského vzdelávania sa dostala do štádia, keď je možné urobiť prvú relevantnú bilanciu. Tri roky reálneho budovania systému duálneho…

Zamestnávatelia apelujú na poslancov, aby schválili predložený návrh novely zákona o službách zamestnanosti

Asociácia priemyselných zväzov ako sociálny partner na strane zamestnávateľov apeluje na poslancov NR SR, aby schválili predložený návrh novely zákona…

Tlačová správa: Proces zamestnávania cudzincov sa vďaka APZ zrýchli

Po včerajšom takmer 6-hodinovom rokovaní na ministerstve práce sa Asociácii priemyselných zväzov podarilo presadiť jej zásadné pripomienky k novele zákonov, ktoré…

Spolupracuj.me: Priemysel si vzájomne pomáha vo virtuálnom priestore

Priemyselné podniky čelia denne mnohým menším či väčším výzvam v rôznych oblastiach. Portál www.spolupracuj.me im ponúka priestor, kde môžu na jednom…

Tlačová správa APZ k návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2019

Predložený rozpočet predpokladá veľmi významné navýšenie na strane príjmov, čo vychádza z dobre fungujúcej ekonomiky. V období rokov 2016 – 2021…

Martin Morháč: Nestrašme!

Je káva zdravá alebo škodlivá? Kedysi v 50. rokoch minulého storočia bol urobený výskum o účinkoch kávy. Otázky boli koncentrované na kávu…

Digitálne pripravení v ústrety automatizácii

Stojíme pred bránami štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá so sebou prináša veľké zmeny a výzvy. Je Slovensko prichádzajúcimi zmenami ohrozené? A…

APZ je oficiálne novým členom Hospodárskej a sociálnej rady SR

Asociácia priemyselných zväzov, ktorá združuje zamestnávateľov v priemysle, je novým členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.  Členstvo APZ potvrdil…