Aktuality

Výzva na predloženie ponuky

Vec: Výzva na predloženie ponuky Asociácia priemyselných zväzov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015…

Spoločná tlačová konferencia zamestnávateľov k výške minimálnej mzdy

Vo štvrtok 11. 7. 2019 sa uskutočnila spoločná tlačová konferencia zamestnávateľov k výške minimálnej mzdy na rok 2020. Zástupcovia AZZZ…

APZ: ELA prichádza v pravý čas, trh práce sa kompletne zmení

Umiestnenie Európskej agentúry práce do Bratislavy je výbornou správou. Asociácia priemyselných zväzov je ako tripartitná zamestnávateľská organizácia pripravená na aktívnu…

Výstupy z konferencie PrieMYSEĽ 4.0: Technológie už máme, je čas na procesy

Asociácia priemyselných zväzov zorganizovala pri príležitosti 5. Valného zhromaždenia konferenciu PrieMYSEĽ 4.0.  Cieľom konferencie bolo osloviť a inšpirovať predovšetkým členské…

Prvé stretnutie R&D lídrov Slovenska: Keď to nejde zhora, musí to ísť zdola

R&D (Research & Development) lídri výskumno-vývojových centier slovenských priemyselných firiem sa zišli na prvom spoločnom stretnutí, aby hľadali priestor vzájomnej…

VIDEO: Na Európskej únii nám záleží

Zástupcovia zamestnávateľských združení a obchodných komôr, ktoré reprezentujú firmy zamestnávajúce státisíce zamestnancov, vyjadrili podporu aktívnemu a plnohodnotnému členstvu Slovenska v…

Podnikanie na Slovensku prestáva byť atraktívne, firmám prekáža najmä nepredvídateľnosť výdavkov na mzdy

Zástupcovia priemyselných firiem prijali 17. mája 2019 na Valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzov spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú vládu na…

Dotazník MH SR pre podnikateľov: Akým prekážkam čelíte pri uplatňovaní superodpočtu na výskum a vývoj?

Ministerstvo hospodárstva SR deklaruje, že sa dlhodobo snaží o vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj podnikového výskumu, vývoja a inovácií a…

Tlačová správa: Zastropovanie dôchodkového veku môže zvýšiť cenu práce na Slovensku

Zastropovanie dôchodkového veku bude stáť Slovensko v najbližších rokoch približne 120 miliárd eur. Počet poberateľov starobného dôchodku sa zvýši a štát príde…

Slovenskí zamestnávatelia sa spojili. Žiadajú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, povinnú výuku angličtiny aj maturitu z matematiky

Zamestnávatelia v jednotnom stanovisku, ktoré v druhej polovici marca prezentovali Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, žiadajú zásadnú…