Aktuality

APZ na svojom Valnom zhromaždení adresovala štátnej správe akútne výzvy priemyslu

Naša krajina je 7. najpriemyselnejším štátom Európskej únie. V priemysle pracujú – priamo alebo nepriamo – traja z desiatich zamestnancov. Spracovateľský priemysel…

Asociácia priemyselných zväzov je členom doménových platforiem

Asociácia priemyselných zväzov je súčasťou expertných skupín, tzv. doménových platforiem pre Priemysel pre 21. storočie a Dopravné prostriedky pre 21.…

Profesor Ľubomír Šooš je Inovátor roka 2017

Laureátom 21. ročníka súťaže Vedec roka SR 2017 sa v kategórii Inovátor roka stal prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD., dekan…

Slovensko sa najviac sústreďuje na priemysel. Má na to dostatok síl?

Okrem schopnosti absorbovať inovácie a šíriť ich do ďalších odvetví hospodárstva, zohráva priemysel dôležitú úlohu aj pri vytváraní zamestnanosti. V…

Štát už čoskoro predstaví model podpory podnikov s energeticky náročnou výrobou

Zástupcovia Asociácie priemyselných zväzov sa nedávno zúčastnili na stretnutí s ministerstvom hospodárstva a zapojili sa tak do diskusie o podpore…

Tri spôsoby, ako získať kvalifikovaných pracovníkov

              Priemyselné podniky na Slovensku musia aj v roku 2018 intenzívne premýšľať o tom, kde…

Prezentácie odborníkov z workshopu o získavaní chýbajúcej pracovnej sily

Viac informácií o získavaní zamestnancov, podrobnosti o platnej legislatíve a dôležité kontakty nájdete priamo v prezentáciách odborníkov, ktorí vystúpili na…

Priemyselná Bipartita: Slovensko potrebuje vytvoriť Systém uznávania kvalifikácií a otvoriť tému digitalizácia priemyslu

Členovia Priemyselnej Bipartity sa v marci stretli v Zväze elektrotechnického priemyslu SR na svojom ďalšom rokovaní. Zástupcovia zamestnávateľských a odborových zväzov sa zhodli…

B. Banerjee: Vývoj vo svete nezastavíme. Kde chce byť Slovensko o 5 rokov?

V auguste uplynie rok odkedy sa Biswajit Banerjee stal hlavným ekonómom Ministerstva financií Slovenskej republiky. Americko-indický ekonóm, ktorý má diplom…