A. Beljajev: Šancou na zvýšenie produktivity v priemysle je výrazná automatizácia (TERAZ.sk)

Produktivita práce rastie, ale nie dosť, priemerné mzdy rastú ešte rýchlejšie. Ďalšie zvýšenie produktivity si už bude vyžadovať zapojenie digitálnych technológií a automatizácie. „Vidíte, akým spôsobom narástla produktivita práce v priemysle v takom krátkom období, osobne si myslím, že už narážame na jej limity,” konštatoval na 4. Valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzov jej prezident Alexej Beljajev s tým, že ju nebude možné zvyšovať štandardným spôsobom.

Viac v článku: