Hľadáme reprezentatívnu osôbku, ktorá sa postará o to, aby sa u nás návštevy dobre cítili.

Názov pozície:  Recepčný/á

 

Vieš privítať váženého hosťa a s rovnakou ľahkosťou vybavíš administratívu spojenú s vedením recepcie? Kávičky nosíš ako profi čašník/čka a druhou rukou obraciaš papiere v kopírke? Tak sa pridaj k nám! Hľadáme reprezentatívnu osôbku, ktorá sa postará o to, aby sa u nás návštevy dobre cítili.

 

 

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Uhliarová / t. č. 0950 259 412
Minimálny ponúkaný plat (v hrubom) 900 eur
Termín nástupu: dohodou
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 16.12.2021
Termín pre zasielanie žiadostí: 17.1.2022
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú

 

Náplň pracovnej pozície:

 • starostlivosť o príjemné prostredie a bezproblémový chod recepcie,
 • organizačné zabezpečenie chodu recepcie,
 • prvý kontakt s návštevou, prijímanie a uvádzanie návštev,
 • príprava zasadačiek na stretnutia, následné upratovanie a dohliadanie na poriadok,
 • zabezpečenie občerstvenia pre návštevy a na interné porady (príprava kávy, čaju a i.),
 • starostlivosť o kuchynku (zabezpečenie čistoty a dopĺňanie zásob) administratívna podpora organizácie,
 • evidencia a distribúcia došlej/odoslanej pošty,
 • odosielanie poštových zásielok, kontrola poštovej schránky,
 • odblokovanie parkovacích lístkov návštevám,
 • koordinácia obsadenosti zasadačiek,
 • iné administratívne a organizačné práce podľa požiadaviek (kopírovanie, skenovanie, zakladanie),
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov nadriadeného.

 

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Zameranie:    ekonomické, nezáleží/všeobecné

Predchádzajúca prax:    min. 3 roky

V oblasti:      administratívy

Jazykové zručnosti:   Anglický jazyk – úroveň B1

 

Počítačové zručnosti:

MS Word –  úroveň stredne pokročilá

MS Excel – úroveň stredne pokročilá

MS PowerPoint – úroveň stredne pokročilá

MS Outlook – úroveň pokročilá

 

Iné zručnosti:

hospodárska korešpondencia

výborná znalosť slovenského jazyka

priame jednanie

schopnosť organizovať si prácu

schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy

schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie

komunikačné zručnosti

prezentačné zručnosti

organizačné zručnosti

reprezentatívne vystupovanie

systémové plánovanie

 

Osobnostné predpoklady:

svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť

schopnosť prevziať zodpovednosť

samostatnosť

cieľavedomosť

iniciatívnosť

precíznosť

vytrvalosť

flexibilita

zdravý „sedliacky“ rozum

otvorenosť voči zmenám

lojálnosť

schopnosť pracovať v tíme

orientácia na detail

orientácia na výsledok

schopnosť doťahovať veci do konca

odolnosť voči stresu

schopnosť pracovať pod tlakom

schopnosť priorizovať činnosti

analytické myslenie

systémové myslenie

kreatívne riešenie problémov

záujem na blahu organizácie

Benefity:        

flexibilný pracovný čas

dynamický mladý kolektív

príjemné pracovné prostredie

občerstvenie a pitný režim

teambuilding

možnosti vzdelávania

výučba anglického jazyka

možnosť nárastu mzdy

možnosť kariérneho rastu

                                              

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 17.1.2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Recepčný/á“.

 

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.